וירגיליוס מספר על הגיבור הטרויאני שהתיישב באזור לטיום וצאצאיו היו רומולוס ורמוס, מייסדי העיר רומא.

ננסה להבין את קישרו הרומאים את מוצאם אל אלי האולימפוס. נשמע גם אגדות נוספות.

חלק מסדרת “המיתולוגיה היוונית בראי האומנות – חלק ב’”.