מנחם טילמן בהרצאה מרתקת על הפרשה שהסעירה את המדינה הצעירה ומה שבאמת קרה עם הגעת הספינה “אלטלנה” לחופי ישראל ועליה עולים וציוד צבאי רב.

הרצאה זו הינה חלק מסדרה הדור הראשון למדינה – סיפור חיים.

מנחם טילמן

היסטוריון החוקר פרשיות בארץ ישראל בעשורים הראשונים להקמת המדינה