מ”ונוס ממילו” אל “לידת ונוס” של בוטיצ’לי.

“היפה שבאלות” – היא, באמצעות הקופידון (ארוס) ושלוש הגרציות, מביאים את האהבה אל לבבותיהם של האלים ושל בני האדם.

כיאה לתפקידה היא גם עסוקה בפרשיות אהבים רבות ומגוונות.

קורס “המיתולוגיה היוונית” כולל 2 סדרות.

הרצאה זו היא חלק מסדרת “המיתולוגיה היוונית בראי האמנות – חלק א'”.