בהרצאה זו נכיר את גדול הפסלים – ג’אן לורנצו ברניני.

נספר את תולדות חייו, נראה את יצירותיו הראשונות הנמצאות בגלריה בורגזה, 

הווילה שבנה הפטרון הראשון שלו, שגם גילה וטיפח את ברניני הצעיר.

נראה את “דוד”, “אפולו ודפנה”, “האדס חוטף את פרספונה” ועוד.

נקפוץ גם לסיינה כדי לראות את “מריה מגדלנה” שלו בדואומו של העיר.

הרצאה זו היא חלק מתוך סדרת “רומא למטייל שוחר התרבות והאמנות”