יש קוראים במקרא אשר יגדירו את הכתוב בספרים בראשית-מלכים, רות, אסתר, דניאל א-ו, עזרא-נחמיה ודברי הימים כהיסטוריוגרפיה (כתיבה היסטורית), ואחרים יתייחסו לחיבורים אלה כאל סיפורת. האם יש מקום לגשר בין ההגדרות הללו? ומה מידת אמינותם ההיסטורית של הסיפורים במקרא?

ההרצאה היא חלק מסדרת חידת התנ”ך – היה או לא היה

פרופ' יאיר זקוביץ

חוקר מקרא ישראלי, המלמד בחוג למקרא שבאוניברסיטה העברית בירושלים.