המהפכה הבולשביקית והקמת ברית-המועצות בעקבותיה היו השפעה מכרעת על ההיסטוריה העולמית של המאה העשרים. ההרצאה תדון בהשפעה זו כפי שבאה על ביטויה במלחמה נגד הנאציזם ובמאבק הבין-גושי בתקופת המלחמה הקרה.

פרופ' משה צוקרמן

סוציולוג ישראלי ופרופ’ במכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת ת”א