הסוריאליסטים – מגריט, דאלי, חואן, מירו ואחרים, גילו לנו את סודות העולם “מעל למציאות”.

מה היה המהפך שלהם?
מדוע הם נחשבים, בין השאר, למבשרי האמנות המודרנית?

נתייחס גם לכמה מהעבודות המודרניות יותר שבאו לעולם בעקבותיהם.

ההרצאה היא חלק מסדרת “מהפכנים וסולללי דרך בתולדות האמנות”.