הרודן הקומוניסטי של רומניה הצטייר בעיני רבים כמטורף, בשל התנהגותו האכזרית והיוצאת דופן.

הוא התחיל את חייו הבוגרים כסנדלר, עד שהצליח להכריז על עצמו כ”מנהיג”. הוא חי כמלך, היה נתון למרותה ולשיגעונותיה של אשתו והצליח לאמלל את עמו.

במהפכה של 1989 הוא נשפט משפט שדה והוצא להורג.

ההרצאה היא חלק מסדרת “הרודנים ששינו את פני ההסטוריה”.