תורת האבולוציה, באמצעות הברירה הטבעית, הפכה את פני הביולוגיה והשפיעה רבות על המדע בכללותו.

הברירה הטבעית הפכה במהלך שנות השלושים של המאה ה-20 להסבר המקובל לאבולוציה.

ההרצאה היא חלק מסדרת “האירועים שעיצבו את ההסטוריה האנושית”.