בסדרת ההרצאות נחזור אל שלושת העשורים הראשונים של מדינת ישראל בראשית דרכה. שלושה מרצים מובילים בהרצאות על סיפורו של הדור הראשון שגדל עם המדינה, מה היו התקוות? מה עשו המלחמות לדור הזה? כיצד השפיעה פרשת אלטלנה על המדינה הצעירה?

אודות המרצים

פרופ' מוטי גולני

היסטוריון של תקופת המנדט ומדינת ישראל. אוניברסיטת תל- אביב.

פרופ’ חנה יבלונקה

חוקרת תולדות מדינת ישראל שכתבה רבות על ניצולי השואה, היסטוריונית ישראלית, ראש המחלקה ללימודי מדינת ישראל באוני’ בן-גוריון

מנחם טילמן

היסטוריון החוקר פרשיות בארץ ישראל בעשורים הראשונים להקמת המדינה.

ניתן לרכוש הרצאת בודדת מתוך הסדרה במחיר 47 ש”ח – לרכישה לחצו על שם ההרצאה

ההרצאות בסדרה: