הרצאת מבוא למיתולוגיה היוונית והרומית.

סקירת העולם הספרותי, התרבותי והחברתי של יוון ורומא על רקע האתוס המיתולוגי.

המיתולוגיה הקלאסית – התנ”ך של העולם המערבי ועד ימינו. העולם של לפני היווצרות האלים האולימפיים.

קורס “המיתולוגיה היוונית” כולל 2 סדרות.

הרצאה זו היא חלק מסדרת “המיתולוגיה היוונית בראי האמנות – חלק א'”.