מרגש להביט ביצירת אמנות ולראות בה כתב עברי מוכר, מרתקים יותר הסיפורים מאחורי זה.

מה הסיפור המסתתר מאחורי זה? מדוע אמנים ופטרונים אשר לא ידעו כלל את השפה העברית בחרו להשתמש בה ביצירותיהם.

ההרצאה היא חלק מסדרת “הסיפורים הקטנים מאחורי היצירות הגדולות”.