האם אכן חטף פאריס את הלנה? האם הלכה מאוהבת אחריו?

עשר שנים של מלחמת היוונים בטרויאניים, הרפתקאות, דו קרב, הרבה אהבה וטרגדיות של הגיבורים – על פי הומרוס ועל פי כותבים אחרים שהשלימו את תמונות המלחמה.

חלק מסדרת “המיתולוגיה היוונית בראי האומנות – חלק ב’”.