לשקר במיומנות רבה, לפרוץ במומחיות למקומות שונים, לחטוף או לחסל אנשים, אלה הן מיומנויות מיוחדות שלפיהן מרגל נדרש לפעול בארץ היעד. מי שעונים על המיומנויות האלה לעיתים הם דווקא נוכלים שגויסו על ידי שרותי המודיעין. בהרצאה זו נשמע על פרשיות בהן גויסו נוכלים שגרמו לנזקים קשים לארגוני הביון ולמדינה. 

משה כץ

מרצה על פרשיות ריגול בארץ ובעולם. סגן אלוף במיל, בוגר אוניברסיטת בר אילן בלימודי ארץ ישראל.