כ-300,000 ילדים נולדו במדינת ישראל, “באור התכלת העזה”, בין השנים 1948 – 1955. המדינה היתה עבורם עובדה ולא חלום. חייהם נוהלו בצל קורותיה. קופלה בהם התקווה הגדולה. ההרצאה תשרטט את חייהם בטעמי המתוק והמריר בשילוב שבין הסטוריה אישית ולאומית.
מרצה: פרופ’ חנה יבלונקה, אונ’ בן-גוריון, מחברת רב המכר “ילדים בסדר גמור”

הרצאה זו הינה חלק מהסדרה הדור הראשון למדינה – סיפור חיים

פרופ' חנה יבלונקה

חוקרת תולדות מדינת ישראל שכתבה רבות על ניצולי השואה, היסטוריונית ישראלית, ראש המחלקה ללימודי מדינת ישראל באוני’ בן-גוריון