דוד המלך הוא מהדמויות הידועות ביותר בהיסטוריה האנושית, אבל מבחינה ארכיאולוגית והיסטורית לא היו נתונים ברורים אודות דוד, גם לא בירושלים, בירת הממלכה. כך התפתחו דעות ששללו לחלוטין את המסורת המקראית אודות דוד והקמת ממלכת יהודה, הטוענות שהוא בכלל דמות מיתולוגית. כיצד התיאוריות השונות והממצאים הארכאולוגים תורמים להבהרת דמותו ההיסטורית של דוד?

ההרצאה היא חלק מסדרת חידת התנ”ך – היה או לא היה

פרופ’ יוסי גרפינקל

ראש המכון לארכאולוגיה, האונ’ העברית