ההרצאה תדון במוצאו של יהוה, בהגיית שמו ובתכונותיו במשך הדורות, ותבחן את מהותה של האלוהות בהתאם לתקופת חיבורם של הטקסטים ולזהות מחבריהם. נבחן גם את התפתחותו של הפולחן היהודאי מריבוי אלים, דרך האל הטריטוריאלי, התלכדות אלים עד לניצנים של פולחן מונותאיסטי בשלהי התקופה ההלניסטית.

ההרצאה היא חלק מסדרת חידת התנ”ך – היה או לא היה

ד”ר יגאל בן-נון

חוקר מקרא, היסטוריון, פעיל חברתי ואמן רב-תחומי