בשנים 1973-1948 לא היו מלחמות. הייתה מלחמה אחת בת 25 שנים. דור המדינה נולד אל תוך המלחמה הזו, התבגר במהלכה וסופו שאף נשלח להלחם באותה מלחמה, שהרי אי אפשר אחרת ובעיקר כי אין ברירה.

פרופ’ מוטי גולני ינסה לענות על השאלה, מה עשתה המלחמה לדור שחי כדבריו של חיים גורי באווירה של “נצורים וצודקים”?

הרצאה זו הינה חלק מסדרה הדור הראשון למדינה – סיפור חיים

פרופ' מוטי גולני

היסטוריון של תקופת המנדט ומדינת ישראל. אוניברסיטת תל- אביב.