שני מוזיאונים נפלאים.

בשניהם נלמד על חדשנותו של גדול אמני המאה ה-20 וננסה להבין את רעיונותיו וחידושיו.

נספר כמובן על חייו האישיים והנשים בחייו.

הרצאה זו היא חלק מסדרת “המוזיאונים החשובים בעולם – חלק ב'”.