שני אחיו של זאוס, חולקים יחדיו את השלטון בעולם.

בין מטלותיהם אחריות על הים, רעידות אדמה, הסוסים ועולם המתים.

גם הם לא נמנעים מחטיפות של נשים.

ברניני מספר בפסליו את פרטי הפרטים של הסיפור.

קורס “המיתולוגיה היוונית” כולל 2 סדרות.

הרצאה זו היא חלק מסדרת “המיתולוגיה היוונית בראי האמנות – חלק א'”.