רוונה הייתה בירתה של האימפריה הרומית.

נעמוד על הסיבה להיותה העיר היחידה בה ניתן לראות פסיפסים כה מוקדמים.

נסקור את מבניה ההיסטוריים ונראה את יצירות הפאר בה.

ההרצאה היא חלק מסדרת “איטליה שלא הכרתם – בראי האמנות”.