העיר סלבדור שבמדינת באהיה בברזיל זכתה לכינויים רבים, ביניהם “אפריקה שבגלות”, “רומא של השחורים” ו”עיר הקפוארה”. נעסוק בדתות ובמנהגים שהביאו עימם העבדים האפריקאים וכיצד השתלבו מסורות אלו בטקסים ובפולחנים נוצריים לאורך ההיסטוריה של ברזיל.

הרצאה זו הינה חלק מהסדרה “תשוקה לטינית”

ערן ולגרין

מדריך בחברה הגיאוגרפית ומרצה  על מדינות אמריקה הלטינית.