פסלי הרנסנס העדיפו את חיקוי ההוד וההדר של העת העתיקה לעומת הפיסול הגותי ברחבי אירופה.

מדוע נחשב דונטלו לפסל הרנסנס הראשון ומה היה החידוש שלו?
נכיר פסלים שהיו חדשניים במידה כזו שלא התקבלו על ידי אנשי התקופה.

ההרצאה היא חלק מסדרת “מהפכנים וסולללי דרך בתולדות האמנות”.