פיגועי ה-11 בספטמבר היו סדרה של חטיפות מטוסים מתוך כוונה לגרום אווירה של טרור.

זה היה אחד הפיגועים הקטלניים ביותר בהיסטוריה שעוררה את העולם המערבי למלחמה העולמית בטרור המוסלמי הרדיקאלי.

חוקים נגד הטרור הוכנסו בחלקים רבים של העולם.

ההרצאה היא חלק מסדרת “האירועים שעיצבו את ההסטוריה האנושית”.